adv1

Özel Dedektiflik "Araştırmacılık"; Gerçek ve Tüzel kişilerin talepleri doğrultusunda, belirli bir konu ile ilgili ve yasaları "T.C.K., C.M.U.K. ve Medeni Kanun" çerçevesinde, insanların kişilik hakları ve özel hayatına girilmemek şartıyla, her türlü suç teşkil etmeyen özel bilgileri toplayıp, derleyip, değerlendirdikten sonra, resmi suç teşkil edenleri ilgili makam "Adli, İdari ve resmi Hukuk kuvvetlerine" diğer bilgileri araştırma yapılmasını isteyen gerçek ve tüzel kişilere sunmakla görevli "Özel Araştırma" kuruluşudur.

Ülkemizde Özel Dedektiflik sektörü henüz yasalarla düzenlenmemiştir.

Özel Dedektiflik Kanunu 1994 yılında TBMM'ye sunulmuş ve kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı, yasayı TBMM' ye tekrar görüşülmek üzere geri göndermiş, yasa daha sonra uzun yıllar TBMM Genel Kurulu'nda gündeme gelmemiş ve ilgili komisyonların tozlu raflarında uzun süre unutulmuştur. Ancak 2007 seçimlerinden sonra”Bu hizmetlerin belli bir kalitede yapılabilmesi için”hükümetin programına alınmış TBMM İç İşleri Komisyonunda görüşülmek üzere bekletilmektedir.

Şu an itibariyle Türkiye'de Özel Dedektiflik ile ilgili bir yasa yoktur.

Ancak bu, şu an yapılan Özel Dedektiflik Hizmetlerinin yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Yasanın var olması müşteriden ziyade bu işi yapan kişi ve kuruluşları olumlu anlamda etkileyecektir. Çünkü bu yasayla beraber Özel Dedektiflerin yetki ve sorumluluk alanları çizilmiş olacak ve görev yaparken devletin resmi kurumlarından çizilen sınırlar ölçüsünde destek alabileceklerdir.

Her görevimizi önemseyerek gerçek ve tüzel kişilere ahlaki değerler çerçevesinde yasa ve kanunlara aykırılık teşkil etmeyen dedektiflik, araştırma ve danışma hizmetlerini gizlilik ,disiplin ve başarı azmiyle titizlikle yerine getiririz...

gizli_kamera_sony_pinholeEvinizde, işyerinizde, otolarınızda veya diğer taşıtlarınızda her türlü kablolu veya kablosuz gizli kamera ve mikrofonların en son teknolojik cihazlar kullanılarak tespit ve bertaraf edilir. Profesyonel karşı koyma tedbirleri alınır.

Mr. Mesut Öztürk started his career as an information officer for the government and retired as department chief of search and surveillance after 34.5 years. He has been a sworn detective since 2008. He is the chief detective in his own company, ODAK Private Investigations, and founder president of Anatolia Private Detectives Association. He is member of World Association of Detectives (WAD). He gave many seminars about private detectives and professional investigations at Kocaeli University, Karabuk University, Turkish National Police Academy, and many international and national events and organizations. He taught the course, named ‘‘Private Detective Investigation Techniques and Methods’’, at Kocaeli University, Uludag University and Karabuk University. He also gave lectures about pre-marriage investigations, domestic violence, and protecting children from illicit drugs and terrorism at associations of women. He is going to give lectures at private detective training, which will be held by cooperation of Anatolia Private Detectives Association, Ankara University Institute of Forensic Sciences, Forensic Scientists Association and Ankara University Department of Forensic Medicine, in 14-24 July 2016 in Ankara.

 

Dear Colleagues;

We provide various services in Turkey and in neighboring countries. Please do not hesitate to communicate with us when you have a business regarding Turkey and neighboring countries. 

The services we provide for our colleagues abroad:

Due Diligence

Company Structure Investigations

Criminal Record Check

ID Information (Name, Last Name, Father’s and Mother’s Name, Date of Birth, Place of Birth)

Assets Researches: Individual or Company

Invoice Researches for Insurance (including in neighboring countries)

Valuable Documents Delivery (including in neighboring countries)

Phone Number Traces

Military Record Investigations

Address Traces

Tax Record Investigations

Social Insurance Institution Records Investigations

Physical Surveillance

V.I.P. Protection

Audio and Video Analyses

Expert Witness Reports that are accepted by all kinds of courts and are prepared by forensic science specialists

Warm regards,

Mesut ÖZTÜRK

CEO of ODAK Private Investigations

Founder President of Anatolia Private Detectives Association